Категория SUPER MODEL KIDS

Кудрявцева Анастасия GRAND-PRIX SUPER MODEL  KIDS
Щербак Маргарита GRAND-PRIX SUPER MODEL  
Кулешова Ксения GRAND-PRIX SUPER MODEL  KIDS
Марков Андрей SUPER MODEL  KIDS
Полянская Николь  SUPER MODEL  KIDS
Богатырева Элина SUPER MODEL  KIDS
Владимир Марков SUPER MODEL  KIDS
Дмитриенко Мария SUPER MODEL  KIDS