Категория BEST PHOTO MODEL KIDS

Арутюнова Мирослава GRAND-PRIX BEST PHOTO MODEL KIDS
Арзуманян Алла GRAND-PRIX BEST PHOTO MODEL KIDS
Хусаинова Тамара GRAND-PRIX BEST PHOTO MODEL KIDS
Нагоева Камилла GRAND-PRIX BEST PHOTO MODEL KIDS
Игошина Алена BEST PHOTO MODEL KIDS
Суханова Ева BEST PHOTO MODEL KIDS
Капинус Анастасия BEST PHOTO MODEL KIDS
Александра Кутюгина BEST PHOTO MODEL KIDS
Шунькова Анастасия BEST PHOTO MODEL KIDS
Алдохина Елизавета BEST PHOTO MODEL KIDS